Мета підприємства

Підприємство створене з метою організації та здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісових та інших насаджень від негативного впливу шкідників та хвороб лісу, господарської діяльності, інших біотичних і абіотичних чинників навколишнього природного середовища та контролю за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з питань ведення лісового господарства.